• news.cision.com/
  • Ruokavirasto/
  • Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa

Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa

Report this content

Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom det också i närheten av en annan djurhållningsplats på orten hittades fasaner som dött i sjukdomen. Dessutom har fågelinfluensa konstaterats hos en död räv i Janakkala. Djuret påträffades i samma område där det senaste vecka konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 hos fasaner. Fasanerna hade satts ut i naturen som viltfåglar från en närbelägen fasangård. Vid Livsmedelsverkets undersökningar bekräftades att räven bar på samma typ av högpatogen H5N1-smitta som fasanerna.

Inom den smittade zonen i Janakkala är det bland annat förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus och krav har ställts för att skydda fåglarnas djurhållningsplatser mot smitta. Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontaktar varje djurhållningsplats för fåglar som är registrerad i området och ger närmare anvisningar om saken. Det är förbjudet att jaga alla fågelarter och att samla in viltfåglar från zonen för att hägnas. Livsmedelsverket rekommenderar att det nu inte ordnas skolningar eller prov för jakthundar i områden där det finns viltfåglar som satts ut i naturen eller viltfåglar i hägn.

Det är sällsynt, men inte helt exceptionellt, att fågelinfluensa smittar till räv. Under den rådande fågelinfluensaepidemin har enstaka fall av H5N8- och H5N1-smitta hos räv rapporterats i Storbritannien och Nederländerna. Fågelinfluensavirus smittar dåligt till hundar och katter, men om djuret har smutsat ner sig med fågelavföring är det skäl att bada djuret noggrant och vara omsorgsfull med sin egen hygien.

Risken för att fåglar ska få fågelinfluensa är nu hög

Under den senaste veckan har det observerats ett flertal stora sjukdomsutbrott bland fasaner som satts ut i naturen i Egentliga Finland och Södra Finland. Utöver fallen i Janakkala och Salo har smitta hos fasan bekräftats också hos en enskild fågel i Orimattila och i Pargas påträffades högpatogent H5N8-virus hos en gråhäger. Den utdragna fågelinfluensaepidemin och inledandet av de frilevande fåglarnas höstflytt har ökat risken för att fågelinfluensan sprider sig också på andra håll i Finland.

Livsmedelsverket uppmanar till ytterligare effektivisering av smittskyddet på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar i hela landet i syfte att förhindra smittor. Fågelinfluensa sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar, om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Fågelinfluensa kan sprida sig från ett område till ett annat också via indirekt kontakt. Viltfåglar bör inte tas in i hägn från naturen innan situationen lugnat ner sig.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till platser där fjäderfä hålls, skulle detta medföra stora ekonomiska förluster både på grund av att de insjuknade fåglarna måste avlivas och destrueras och lokaliteterna saneras och på grund av att den internationella handeln stagnerar. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Det är skäl för dem som deltar i skötseln av fåglar att undvika kontakt med frilevande fåglar genom att tills vidare avstå från jakt på fåglar eller andra hobbyer där man är i kontakt med dessa fåglar. Besök på andra djurhållningsplatser för fåglar ska också undvikas. Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas för vård till sådana platser där det finns fåglar som betraktas som husdjur.

Misstanke om sjukdom måste anmälas till tjänsteveterinären

Misstanke om sjukdom som tyder på fågelinfluensa, inklusive massdöd bland frilevande fåglar och enstaka döda rovfåglar, ska anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Om symtom upptäcks hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap måste kommunalveterinären informeras omedelbart. Andra enstaka fåglar som påträffats döda kan bortskaffas som blandavfall.

Kommunalveterinären ser till att behövliga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Fågelinfluensa i Finland (inkl. vanliga frågor)
Anvisningar till dem som sköter frilevande fåglar (på finska)
Beslut om restriktionszon