Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa

Report this content

Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom fasaner som dött i sjukdomen påträffades på ett nytt ställe på orten. Vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 hos fasanerna. Fasanerna hade satts ut i naturen som viltfåglar från en närbelägen fasangård.

Inom den smittade zonen i Janakkala är det bland annat förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus och krav har ställts för att skydda fåglarnas djurhållningsplatser mot smitta. Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontaktar varje djurhållningsplats för fåglar som är registrerad i området och ger närmare anvisningar om saken. Det är förbjudet att jaga alla fågelarter och att samla in viltfåglar från zonen för att hägnas. Livsmedelsverket rekommenderar att det nu inte ordnas skolningar eller prov för jakthundar i områden där det finns viltfåglar som satts ut i naturen eller viltfåglar i hägn.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till hundar och katter, men om djuret har smutsat ner sig med fågelavföring är det skäl att bada djuret noggrant och vara omsorgsfull med sin egen hygien.

Risken är nu stor att fåglar ska få fågelinfluensa

Under de senaste veckorna har det observerats ett flertal stora sjukdomsutbrott bland fasaner som satts ut i naturen i Egentliga Finland och Södra Finland. Den utdragna fågelinfluensaepidemin och de frilevande fåglarnas höstflytt har ökat risken för att fågelinfluensan sprider sig också på andra håll i Finland.

Livsmedelsverket uppmanar till ytterligare effektivisering av smittskyddet på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar i hela landet i syfte att förhindra smittor. Fågelinfluensa sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar, om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Fågelinfluensa kan sprida sig från ett område till ett annat också via indirekt kontakt. Fjäderfän och alla fåglar som betraktas som husdjur bör hållas inomhus eller skyddas mot kontakt med frilevande fåglar i hela Finland. Viltfåglar bör inte tas in i hägn från naturen innan situationen lugnat ner sig.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till platser där fjäderfä hålls, skulle detta medföra stora ekonomiska förluster både på grund av att de insjuknade fåglarna måste avlivas och destrueras och lokaliteterna saneras och på grund av att den internationella handeln stagnerar. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Det är skäl för dem som deltar i skötseln av fåglar att undvika kontakt med frilevande fåglar genom att tills vidare avstå från jakt på fåglar eller andra hobbyer där man är i kontakt med dessa fåglar. Besök på andra djurhållningsplatser för fåglar ska också undvikas. Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas för vård till sådana platser där det finns fåglar som betraktas som husdjur.

Misstanke om sjukdom måste anmälas till tjänsteveterinären

Misstanke om sjukdom som tyder på fågelinfluensa, inklusive massdöd bland frilevande fåglar och enstaka döda rovfåglar, ska anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Om symtom upptäcks hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap måste kommunalveterinären informeras omedelbart. Andra enstaka fåglar som påträffats döda kan bortskaffas som blandavfall.

Kommunalveterinären ser till att behövliga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi 

Läs mera:

Fågelinfluensa i Finland (inkl. vanliga frågor)
Anvisningar till dem som sköter frilevande fåglar (på finska)
Beslut om restriktionszon