Den utomordentliga hjortronskörden bidrog till ökade plockningsinkomster

Report this content

Skörden av vilda bär och svampar 2020 var god. Av de vilda bären plockades främst lingon och av de vildväxande svamparna främst stensopp till försäljning. Också mängderna blåbär och hjortron var större än året innan. De sammanlagda inkomsterna från vilda bär och svampar steg med 17 procent till cirka 20,7 miljoner euro.

Lingonskörden blev ställvis utomordentlig. Till försäljning plockades 7,7 miljoner kilogram lingon, vilket är 1,7 miljoner kilogram mer än året innan. Blåbären växte sig stora och den mängd som plockades till försäljning blev 4,7 miljoner kilogram, vilket är en halv miljon mer än 2019. Hjortronskörden var utmärkt och den plockade mängden blev 93,5 ton. Också tranbärsskörden var god. Till försäljning plockades dessutom mindre mängder rönnbär, vild havtorn, vildhallon och kråkbär. Sammanlagt gav de vilda bären 19 miljoner euro i plockningsinkomster.

Största delen av områdena för ekologisk insamling finns i Lappland, Kajanaland och nordöstra Österbotten. Andelen ekologiska blåbär var drygt 21 procent av hela blåbärsskörden. Andelen ekologiska lingon var 11 procent och andelen ekologiska hjortron 8 procent av de totala skördemängderna.

En stor mängd vilda svampar såldes

Säsongen för vilda svampar var mycket lång i fjol och den inleddes tidigare än vanligt. Jämfört med fjolåret kom en fyrdubbel mängd av den viktiga exportsvampen stensopp till försäljning, rentav mer än 460 ton. Skörden av såväl riskor som kantareller var god. Försäljningen av dem mer än fördubblades jämfört med skörden året innan. Trattkantareller plockades ända till slutet av året. Inkomsterna från vilda svampar blev sammanlagt knappa 1,7 miljoner euro.

Coronapandemin ökade andelen finländska plockare

På grund av coronapandemin var de utländska plockarna som bjudits in till Finland av bärföretagen betydligt färre än åren innan. En del av säsongsarbetarna som kommit till Finland förflyttade sig från bärgårdarna till skogarna för att plocka vilda bär. Utöver dem rörde sig många utländska individuella resenärer samt i Finland bosatta utlänningar och deras släktingar eller bekanta i skogarna. Coronapandemin gjorde också att de finländska plockarna var betydligt fler än vanligt i fjol. Den inhemska plockningens andel mer än fördubblades jämfört med året innan.

Uppgifterna baserar sig på en undersökning av de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2020 (MARSI). Inom ramen för undersökningen ställs frågor till företag som bedriver bär- och svamphandel. Undersökningen beaktar varken direktförsäljning till konsumenter och storkök eller plockning till husbehov. Undersökningen beställdes av Livsmedelsverket och utfördes av Kantar TNS Agri Oy.

Undersökning av de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2020 (MARSI), rapport (pdf, på finska)

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi