Fisksjukdomen IHN konstaterad på ytterligare en fiskodlingsplats på Åland

Report this content

Fisksjukdomen IHN har påträffats vid ytterligare en odlingsplats för regnbågslax på Åland. Det handlar om en femte besmittad fiskodling, som befinner sig i närheten av den redan tidigare upprättade restriktionszonen. Ålands landskapsregering fattade genast ett beslut om åtgärder för förhindrande av spridning av IHN som gäller både den nyss besmittade anläggningen och den närliggande regnbågslaxodlingen. På grund av det nya fallet kommer Livsmedelsverket att göra förändringar i restriktionszonen så att den även täcker närområden kring den nyligen besmittade odlingen.

Det senaste fallet av IHN bekräftades endast några veckor efter det senaste fallet, i samband med provtagningar under den pågående övervakningen. Smittan har troligtvis spridits vidare från tidigare besmittade odlingar, även om man inte förflyttat fisk mellan dessa. I enlighet med tidigare myndighetsbeslut kommer regnbågslaxarna vid den besmittade odlingen att slaktas och kan användas normalt för livsmedelsbruk.

IHN (infektiös hematopoietisk nekros) förorsakas av ett virus som orsakar vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ. IHN är en allvarlig fisksjukdom som inte smittar människa, men som ska bekämpas enligt lag. Viruset som förorsakar IHN-sjukdomen spred sig till Åland i samband med import av regnbågslax från en dansk fiskodling i våras. Livsmedelsverket beordrade i juni att samtliga regnbågslaxar vid tre IHN-besmittade fiskhållningsplatser skulle avlivas för att förhindra spridningen av sjukdomen till andra fiskodlingar på Åland. De sista regnbågslaxarna vid odlingarna slaktades i september.

Rengörings- och desinfekteringsarbetet vid de tre först besmittade odlingsplatserna har genomförts. Fiskhållningsplatserna hålls tömda på regnbågslax i 16 veckors tid och efter tomhållningsperioden kan ny regnbågslax tas in. Fisken vid de två senast besmittade odlingarna inväntar slakt oh efter att fiskhållningsplatserna tömts på fisk kommer de att saneras på motsvarande sätt. För att kontrollera saneringsåtgärdernas effektivitet kommer en förstärkt uppföljning av sjukdomen att pågå i minst två år för att områdets IHN-fria status kan återupptas. Sjukdomssituationen vid övriga fiskodlingsplatser på Åland följs genom inspektioner och provtagningar.

På grund av IHN-sjukdomen på Åland kommer även vild fisk att fångas och undersökas. Sjukdomen kan förutom regnbågslax smitta till exempel lax och spridas vidare med vild fisk och vattenströmmar. IHN-sjukdomen smittar inte människa eller sällskapsdjur och man kan fiska och äta fisk som normalt. De som fiskar på Åland i områden kring Föglö uppmanas dock att torka eller desinfektera sina fiskeredskap omsorgsfullt innan de används på andra områden.

Mer information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

IHN hos laxfiskar 
Anvisning för fritidsfiskare