• news.cision.com/
  • Ruokavirasto/
  • Forskningsseminarium 8.11.2019: Projektet Myco-DETECT: Modifierade mykotoxiner och deras relevans för livsmedels- och fodersäkerhet

Forskningsseminarium 8.11.2019: Projektet Myco-DETECT: Modifierade mykotoxiner och deras relevans för livsmedels- och fodersäkerhet

Report this content

Modifierade mykotoxiner kan bildas under metaboliseringsprocesser av mykotoxiner i växter, djur och mikroorganismer samt under livsmedels- och fodertillverkningsprocesser. Dessa föreningars egenskaper skiljer sig från deras kemiska prekursorer och kan finnas i olika  livsmedel och foder i märkbara mängder.

Målet med Myco-DETECT-projektet var att studera den natruliga förekomsten och formationen av flere modifierade fusarium mykotoxiner samt deras öde i bryggningsprocessen.

Seminariet ger en översikt av den rådande kunskapen om modifierade mykotoksiner och de viktigaste upptäckterna av Myco-detect projektet.

Forskningsseminariet hålls på Mustialagatan 3 i Vik, Helsingfors den 8 november 2019 klockan 10.00 - 11.00.
Seminariet hålls på engelska.

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan behövs.

 

Välkomna!

Mer information på engelska:
Alexis Nathanail, produktsäkerhetschef på Unilever

alexis.nathanail@helsinki.fi