Forskningsseminarium den 10 september 2019: Livsmedelsverkets parasitologiska forskning

Report this content

Forskningsprofessor Antti Oksanen från sektionen för vilt- och vattendjurspatologi vid Livsmedelsverket berättar om pågående och tidigare forskningsprojekt.

Forskningsprofessor Oksanens specialområden är parasitologi och viltsjukdomar.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3. Föreläsningssal C 111, tisdag den 10 september 2019 kl. 15.00 - 16.00.

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

Välkommen!

Mer information:
forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 0
44 561 6491