Livsmedelsverket meddelar regionala restriktioner för förflyttningar av fjäderfä

Report this content

Fågelinfluensa av typen H5N8, som orsakar hög dödlighet bland fåglar, konstaterades i torsdags hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala i Egentliga Tavastland. Hos hägnade fasaner i närheten konstaterades ingen fågelinfluensa. Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon runt den plats där sjukdomen förekommer. Genom restriktionszonen begränsas förflyttningar av fjäderfä och produkter av fjäderfä.

Livsmedelsverket uppmanar dessutom till effektivare sjukdomsskydd på fjäderfägårdar i hela landet för att förhindra smittor av fågelinfluensa. Fjäderfän och alla tamfåglar bör hållas inne eller skyddas mot kontakt med vilda fåglar, så att antalet smittor inte ökar och viruset inte sprids till djurhållningsplatserna.

Misstanke om sjukdom ska anmälas till tjänsteveterinären

Massdöd bland fåglar ska utan dröjsmål anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären som sköter provtagningen. Det är skäl att meddela kommunalveterinären också om enstaka stora rovfåglar som påträffats döda. Tjänsteveterinären ser till att behövliga prover sänds till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har sedan slutet av förra året påträffats bland annat i Tyskland, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Sverige både hos vilda fåglar och på fjäderfägårdar.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka vilda fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer. Det är inte känt att en människa någonsin skulle ha smittats med fågelinfluensa av typen H5N8 som konstaterats i Europa.

Det har varit förbjudet att hålla fjäderfä utomhus på våren för att förhindra spridningen av fågelinfluensa.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (övervakning av djursjukdomar)

Läs mera:

Fågelinfluensa i Finland (på finska)