Nigerianska bönor återkallas från handeln

Report this content

Livsmedelsverket har fått veta att torkade bönor av nigerianskt ursprung har släppts ut på den finländska marknaden. Import av nigerianska bönor till EU:s område är förbjudet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/625. Orsaken till importförbudet är fortsatt förekomst av det i EU förbjudna växtskyddsmedlet diklorvos. I för stora mängder kan diklorvos vara akut toxiskt och en av bönorna orsakad akut hälsofara kan således inte uteslutas.

Produkterna i fråga har saluhållits i livsmedelsbutiker som säljer afrikanska matvaror på olika håll i landet.

Återkallelsen gäller alla nigerianska bönor oberoende av partiet eller datummärkningen.

Konsumenterna ombes bortskaffa eller returnera produkterna till inköpsstället.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Arja Heinonen, tfn 050 464 9354 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Exempelbilder på de förpackningar som Livsmedelsverket vet om.(Foton: Systemet RASFF)

  Prenumerera

Media

Media