Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo

Report this content

Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i Tervo i Norra Savolax. Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket) inrättade restriktionszonen i området i december 2017, då virussjukdomen hos laxfiskar påträffades hos regnbåge i fiskodlingsanläggningen i Tervo. I proverna från fiskodlingen har IHN-virus inte längre påträffats efter det att fiskarna destruerats, bassängerna och utrustningen rengjorts och man hållit en paus i fiskodlingen. Sjukdomen har inte heller konstaterats hos vild fisk som fångats i restriktionszonen.

Även om restriktionszonen avvecklas fortsätter den intensifierade kontrollen av IHN i Tervo. Jord- och skogsbruksministeriet har genom sin förordning klassificerat området som motsvarar den tidigare restriktionszonen som ett område som ska övervakas med avseende på IHN i syfte att uppnå sjukdomsfri status. Motsvarande övervakningsområden avseende IHN har också inrättats i Ijo, Nurmes och Kaavi kring konstaterade fall av IHN. Övervakningsprogrammen varar i minst två år.

Restriktionszonerna på grund av IHN har nu hävts i Nurmes, Ijo och Tervo. Den restriktionszon som med anledning av smittfallet i Kaavi inrättades i Vuoksens vattendrag i Saarijärvi finns kvar. I detta område bedrivs inte vattenbruk från vilket man kunde få prover att undersöka, och därför är det ännu inte möjligt att häva restriktionszonen. Kraven för restriktionszonen har ändå ändrats så att regnbåge igen får planteras ut i zonen.

Från djurhållningsplatser för fisk eller naturliga vatten i ett övervakningsområde får levande laxar eller regnbågar eller deras könsceller inte förflyttas till andra områden i Finland. För laxar eller regnbågar eller deras könsceller som förs in till området krävs ett hälsointyg som beviljats av den avsändande djurhållningsplatsens tjänsteveterinär. Förflyttningarna av andra fiskarter till, inom eller från området har inte begränsats.

Det är tillåtet att fiska och röra sig som vanligt i området. Det rekommenderas ändå att utrustningen som använts för fiske desinficeras innan den används för fiske i andra vattendrag. Om det observeras symtom som tyder på IHN eller dödlighet hos fiskar i området ska kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär kontaktas omedelbart.

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterades för första gången i Finland i slutet av november 2017. Vid utgången av januari 2018 hade sjukdomen påträffats på sammanlagt sex platser: Tervo fiskodlingsanläggning, tre fiskdammar i norra Savolax samt två havsodlingsanläggningar i Ijo. Alla infektioner konstaterades hos regnbåge och fallen var kopplade till varandra. Trots utredningar har man inte kunnat bekräfta hur viruset spred sig till Finland. Alla infekterade djurhållningsplatser har sanerats genom destruktion av fiskarna samt rengöring och desinfektion av utrustningen och odlingsbassängerna.

IHN är en sjukdom hos laxfiskar som sprider sig med lätthet och enligt lag måste bekämpas. Sjukdomen orsakar dödlighet vanligen hos fiskar som är yngre än två månader. Det finns ingen medicinsk behandling mot sjukdomen och vaccin används inte i Europa. IHN smittar inte till människor eller sällskapsdjur och fisk kan ätas som normalt i Finland.

Ytterligare information:

Överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 029 520 4507, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Överinspektör Hanna Lounela, tfn 029 520 4645

Läs mer:

Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Prenumerera