Risk för främmade ämnen i köttfärspizza

Report this content

Saarioinen Oy har meddelat att man återkallar produkten Köttfärspizza 200g. Partiet som återkallas känns igen på märkningen sista förbrukningsdag 30.10.2021 och partimärkningen L2871.Tillverkaren berättar att köttfärspizzaprodukten med denna datummärkning innebär en risk för främmande ämnen och att produkten inte bör användas.

Anvisningar till konsumenter som köpt av produkten på Saarioinen Oy:s webbplats.

Mer information: Tero Tuominiemi, direktör, kvalitet, ansvarighet och juridiska frågor, e-post: tero.tuominiemi@saarioinen.fi, tfn +358 40 548 6481

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Saarioinen Oy)

Media

Media