Sesamfrön och tahinipasta kan innehålla för stora mängder bekämpningsmedel

Report this content

Foodin – Rawmance Oy har informerat om att man återkallat sesamfrön och sesamfröpasta (tahini) från handeln. Sesamfröna som använts i några partier av produkten kan innehålla för stora rester av etylenoxid. Etylenoxid antas i små doser inte orsaka någon direkt allvarlig hälsoskada, men produkterna borde inte användas.

Återkallelsen gäller följande produkter och partier (L) och datummärkningar (bäst före):

  • Foodin Ljus Tahini 400g: L211020 Bäst före 05 /2022, L250320 Bäst före 10/2021, L160620 Bäst före 01/2022
  • Foodin Ljus Tahini 1kg: L200420 Bäst före 10/2021, L080620 Bäst före 01/2022, L250820 Bäst före 03/2022
  • Foodin Skalade sesamfrön 500g: L150620 Bäst före 02/2022
  • Foodin Skalade sesamfrön 2,5kg: L240920 Bäst före 09/2021, L070520 Bäst före 02/2022, L160620 Bäst före 02/2022

Produkterna har saluhållits i företagets egna webbutiker, i enskilda K-gruppens butiker, i Ruohonjuuri-butiker och i några hälsokostaffärer.

Mer detaljerad information och anvisningar till konsumenterna på Foodins kundservicesidor.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkterna Rawmance Oy

Foodin Ljus Tahini.

 

Foodin Skalade sesamfrön,

Media

Media