Sesamfröoljor innehåller rester av bekämpningsmedel

Report this content

Oy Makrobios Ab har meddelat att man tagit bort fyra partier sesamfröoljor från handeln. Sesamfröna som använts i produkterna innehåller enligt tillverkaren för stora rester av etylenoxid. Etylenoxid antas i små doser inte orsaka någon direkt allvarlig hälsoskada, men produkterna borde inte användas. Produkterna som ska återkallas är Clearspring Organic Sesame Oil 500 ml och Clearspring Organic Toasted Sesame Oil 250 ml. Mer detaljerad information om partierna och instruktioner till konsumenterna i företagets meddelande.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkterna Oy Makrobios Ab

 

Clearspring Organic Sesame Oil 500 ml och Clearspring Organic Toasted Sesame Oil 250 ml.

Media

Media