Viktigt stöd har intresserat färre lanthandlare än väntat – ansökan avslutas 31.10.2021

Report this content

Under höstens ansökningsomgång har stödet för bybutiker väckt mindre intresse bland köpmän än väntat. Tidigare år har stödet visat sig vara till nytta för många bybutiker, men hittills i år har bara omkring 130 ansökningar lämnats in. Ansökningstiden går ut på söndag 31.10.2021.

Mer medel än förr har reserverats för stödet, och stödområdet har breddats så att det omfattar alla landsbygdsområden. Fler bybutiker än förr har alltså möjlighet att få stöd. –Det lönar sig för bybutikerna att skicka in ansökan så fort som möjligt. E-ansökan går lätt och snabbt att fylla i, säger överinspektör Tommi Alanko vid Livsmedelsverket. Stödet, som officiellt går under namnet understöd för dagligvarubutikstjänster, kan sökas i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). 

En enskild sökande kan få högst 22 500 euro. För små bybutiker har stödet stor betydelse:  de köpmän som fått stöd tidigare har använt stödet till exempel till att upprätthålla och bredda tjänsteutbudet i sin affär. 

Bybutikerna är viktiga både för de fast bosatta på landsbygden och för stugägare och andra resande. Förutom dagligvarutjänster tillhandahåller bybutikerna till exempel kontantuttags-, post- och apotekstjänster. Stödet för bybutiker säkerställer att butikstjänsterna bevaras på landsbygdsområdena.

Närmare information om stödet samt anvisningar för ansökan: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/stod-och-utveckling/stod-for-bybutiker/
E-ansökan: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi