RW BOSTAD AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

RW Bostads affärsidé är att kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen och med goda kommunikationer. Vi utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i.

PERIODEN I KORTHET

  • INTÄKTER. Totala intäkter uppgick till 29,0 miljoner kronor (116,9 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • RÖRELSERESULTAT. Rörelseresultatet var 7,0 miljoner kronor (11,9).
  • OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR. Förvaltningsfastigheterna har under perioden omvärderats med 2,0 miljoner kronor (-1,9). Skulden i koncernens derivat har under perioden minskat vilket påverkat resultatet positivt med 0,8 miljoner kronor (2,1).
  • TOTALRESULTAT. Periodens totalresultat efter skatt var 13,0 miljoner kronor (4,9) och är i sin helhet hänförlig till moderbolagets aktieägare.
  • BYGGRÄTTER.  Under andra kvartalet har etapp 2 i både projektet Brf Grindstolpen och i Brf Stjernströms slutförts och samtliga bostadsinnehavare har tillträtt sina lägenheter. 
  • FÖRVALTNINGSFASTIGHETER. Inga förvärv har genomförts (föregående år uppgick periodens förvärv till 59,0 miljoner kronor).
  • EGET KAPITAL. Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 377,9 miljoner kronor (366,9) motsvarande en soliditet på 41,9 procent (42,3 procent). Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,91 kronor (1,85).
  • KASSAFLÖDET. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 212,4 miljoner kronor (föregående år 17,7 miljoner kronor) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 61,0 miljoner kronor (17,8).

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Marcus Hamberg, VD RW Bostad AB (publ), mobil 070 552 52 23, marcus.hamberg@rwbostad.se  

Gerry Sommensjö, CFO RW Bostad AB (publ), mobil 073 334 11 14, gerry.sommensjo@rwbostad.se

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsida, www.rwbostad.se.

Taggar:

Om oss

RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Prenumerera

Dokument & länkar