Söderberg & Partners vågade utmana gamla arbetssätt – tog hem silver på Magnet Awards

Report this content

Söderberg & Partners är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i sin bransch. Detta avspeglar sig även i hur de väljer att arbeta med interna processer.

Deras senaste förflyttning från traditionellt till digitalt – en digitalisering av den traditionellt tunga IDD-processen – gav dem, tillsammans med SRI, en silvermedalj i kategorin ”Digital förflyttning” på prestigefulla Magnet Awards, SM i Employer Branding, i november i år.

”IDD-lagstiftningen, eller lagen om försäkringsdistribution, ställer omfattande krav på oss som bolag. De flesta bolagen i vår bransch har valt att lägga det administrativa arbetet med att brevledes inhämta nödvändiga dokument för IDD i knäet på sina anställda försäkringsrådgivare och därefter genomföra kontrollen med stöd av HR. Vi valde att tänka tvärt om och tänka digitalt,” säger Jenny Persson, HR ansvarig på Söderberg & Partners.

”Vi valde, som vad vi vet, första aktör i Sverige, att göra en digital förflyttning och arbetade tillsammans med vår leverantör av bakgrundskontroller, SRI, för att lyfta in hela processen i ett digitalt gränssnitt med högsta möjliga krypteringsnivå och som följer alla aspekter av GDPR. Tillsammans säkerställde vi att även IDD-kontrollerna kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt,” fortsätter Jenny Persson.

I den lösning som Söderberg & Partners nu framgångsrikt använder för IDD-kontroller har de kunnat lyfta hela det administrativa arbetet från sina rådgivare. Istället godkänner den anställde att företaget gör all inhämtning av dokumentation genom verifiering med BankID. Den anställde får även möjlighet att, när inhämtningen är färdig, kontrollera och godkänna inhämtad information.

Det nya digitala arbetssättet ökar dessutom säkerheten och integritetsskyddet markant i och med att hela hanteringen av känsliga personuppgifter flyttats in i en högkrypterad portal där den anställde hela tiden kan följa hanteringen av de egna personuppgifterna.

”Vi är imponerade av Söderberg & Partners mod och vilja att utmana det gamla. För oss på SRI har detta varit ett mycket intressant projekt att vara delaktiga i – ett projekt som hade stor potential att nå stora effektvinster snabbt, vilket det också gjorde. Vi kunde snabbt se att tiden som den anställde fick lägga på själva prövningsprocessen gick ner med imponerande 90%. Hos HR kunde man se en tidsbesparing på över 80% och en kostnadsbesparing om hela 75% jämfört med tidigare process,” säger Pierre Gudmundson, VD och grundare, SRI.

För mer information, kontakta:

Pierre Gudmundson, SRI
Telefon: 070-912 00 50
E-post:
pierre@sri.se  

Om SRI
SRI är ett konsultbolag specialiserade på risk och säkerhetsrådgivning. Med erfarenheter från Polismyndigheten, Försvarsmakten och rekryteringsbranschen hjälper de arbetsgivare med bakgrundskontroller, digital referenstagning, säkerhetsprövningsintervjuer och riskbedömning.

Prenumerera

Media

Media