Ny behandling kan rädda synen hos tiotusentals äldre

Ny behandling kan rädda synen hos tiotusentals äldre En ny behandlingsmetod av åldersrelaterade synförändringar i gula fläcken kan rädda synen på tiotusentals personer varje år. S:t Eriks Ögonsjukhus har hittills behandlat 300 patienter med den nya lasermetoden och resultaten är mycket goda. Mer än var tionde person över 50 år, idag cirka 300 000 svenskar, drabbas av sjukliga skador i gula fläcken, så kallad makuladegeneration. Tidigare har få behandlingsmetoder funnits och sjukdomen har ofta lett till svår synnedsättning eller blindhet. S:t Eriks Ögonsjukhus har sedan tre år, som första sjukhus i Sverige, framgångsrikt behandlat patienter med transpupillär termoterapi (TTT). - De preliminära resultaten visar att det är möjligt att behandla fler med TTT än med andra metoder, dessutom till en lägre kostnad. Behandlingen är fortfarande under utveckling och långtidseffekterna är ännu inte helt utredda, men resultaten är mycket lovande, säger Stefan Seregard, klinikchef på S:t Eriks Ögonsjukhus. Behandlingen med TTT är snabb, smärtfri och billig. Kostnaden är cirka 1 000 kronor per patient och behandling, vilket kan jämföras med den enda metod som tidigare stått till buds, fotodynamisk terapi (PDT), som kostar omkring 15 000 kronor per patient och behandling. - Med TTT kan vi årligen rädda synen på tusentals fler personer i Sverige än vad vi kunde för bara tio år sedan. Det är oerhört positivt, både för de individer som kan bevara sin synförmåga under ålderdomen och för samhällsekonomin, säger Stefan Seregard. Sjukliga förändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland äldre. Cirka 300 000 svenskar lider av folksjukdomen, som beror på läckande blodkärl i gula fläcken. Cirka 15 procent drabbas av en allvarlig variant, så kallad fuktig makuladegeneration, som kräver snabb behandling. TTT ges med laser vid ett mottagningsbesök, då nybildade blodkärl bakom gula fläcken värms upp till 45 grader. Mot slutet av året räknar S:t Eriks Ögonsjukhus med att inleda en studie, där behandlingsmetoden TTT jämförs med placebo. För mer information, kontakta: Stefan Seregard, klinikchef, tel. 08-672 31 37, 073-966 13 33 e-post stefan.seregard@sankterik.se Magnus Gjötterberg, medicinsk chef, tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01 e-post magnus.gjotterberg@sankterik.se S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.

Dokument & länkar