Italienska myndigheter meddelar patentskydd för ivaQ-teknologin i Italien

Report this content

S2Medical AB (publ) har genom sitt italienska patentombud erhållit nyheten att det system för undertrycks-behandling som Bolaget under några års tid har utvecklat tillsammans med Absorbest AB nu har beviljats patentskydd i Italien. Systemet som numera går under namnet ivaQ består av generiska förband, en unik och mycket liten pump-enhet som är utvecklad av S2Medical AB (publ) samt en innovativ absorberande slang. Pumpenhetens ringa storlek i kombination med den innovativa slangen möjliggör en mer patientvänlig behandling än traditionella undertryckssystem, vilket öppnar upp stora marknadsmöjligheter på den kraftigt växande marknaden för mobila system för undertrycksbehandling av sår. Patentskyddets giltighetstid kommer att vara 20 år från inlämningsdagen, 25e oktober 2017

Absorbest är ett svenskt bolag baserat i Kisa, som är ledande inom högfunktionella superabsorbenter tillverkade i Sverige. Företaget har under längre tid samarbetat med S2Medical AB. Målsättningen för ivaQ är att företagen med hjälp av det redan etablerade globala försäljningsnätverket som de båda bolagen besitter skall lansera systemet på världsmarknaden under 2020. 

”Med detta besked har vi nu ett stabilt skydd för vår teknologi i Italien vilket är glädjande då marknadspotentialen för detta system globalt är enorm. Det är extra kul då patentet ursprungligen söktes i Italien och detta besked således indikerar att även andra länder kan komma att acceptera vår patentansökan så att vårt patentskydd kan växa globalt.” säger bolagets CEO Petter Sivlér. 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/3 2020 kl. 20:14
 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar