Krav från tidigare distributör i Förenade Arabemiraten bedöms som grundlösa och alla krav på kompensation avvisas i sin helhet.

S2Medical AB (publ) har tidigare meddelat att dess tidigare distributör i Förenade Arabemiraten krävt ersättning för utebliven förtjänst då de menade att bolaget sagt upp det gemensamma distributionsavtalet på felaktiga grunder. S2Medical AB (publ) har konsekvent motsatt sig detta anspråk.

Bolagets lokala juridiska ombud Norton Rose Fulbright (Middle East) LLP har nu gjort bedömningen att den tidigare distributören inte har grund för sitt ersättningsanspråk. Ombudet ser det även som utsiktslöst för den tidigare distributören att vinna bifall om de trots situationen väljer att driva vidare ärendet i domstol.

Bolaget har därför meddelat den tidigare distributören att ingen kompensation kommer utbetalas. Mot bakgrund av att kraven bedöms som grundlösa väljer bolaget att återföra reservationen om 3 MSEK. 

”Norton Rose Fulbright (Middle East) LLP har utförligt granskat ärendet och delar vår bild att det helt saknas grund för anspråkskravet. Vi känner oss därför helt komfortabla i att avvisa kravet i sin helhet, något som möjliggör att all vår tid och alla våra resurser kan användas till att bygga försäljning i vår produktlinje för sårläkning.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/7 2020 kl. 15:57

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar