National Medical Products Administration ger Epiprotect marknadsgodkännande i Kina

Report this content

S2Medical AB (publ)s förband i Epiprotect-serien har fått marknadsgodkännande i Kina meddelar National Medical Products Administration (NMPA). Godkännandet omfattar en produkt för den kinesiska marknaden. Produkten kommer att produceras av Suzhou Hvha Medical Technology Co Ltd i Kina och det unika materialet eiratex® avses att produceras av S2Medical AB (publ) i Sverige. Godkännandet utfärdades av den provinsiella avdelningen av NMPA i Jiangsu och är giltigt till 2026.

En av S2Medical AB (publ)s tidiga investerare är även delägare i Suzhou Hvha Medical Technology Development Co Ltd, som är väl etablerade inom försäljning av sårläkningsprodukter och kommer att vara Bolagets samarbetspartners för marknadsföring och försäljning i Kina.

”Epiprotect har genomgått en mycket omfattande registrering i Kina vilket har tagit flera år att färdigställa. Tack vare vårt mycket goda samarbete med företrädare för vår strategiska investerare BigState Investments Ltd har vi nu lyckats öppna dörrarna för en av världens största marknader.” säger bolagets VD Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-16 13:31 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Prenumerera

Dokument & länkar