• news.cision.com/
  • S2Medical AB/
  • Patentet bakom den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® kommer att godkännas i Sydafrika

Patentet bakom den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® kommer att godkännas i Sydafrika

Report this content

2019-05-24

Patentet bakom den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® kommer att godkännas i Sydafrika

S2Medical AB (publ) har idag genom Bergenstråhle och Partners Stockholm AB erhållit informationen att patentmyndigheten i Sydafrika avser att bevilja patentansökan (nr 2018/05106). Det preliminära datumet för beviljandet är 26 Juni 2019.

Patentansökan rör teknologin bakom Instragraft®som är ett innovativt instrument för minimalinvasiv hudtransplantation. Ett beviljat patent kommer att skydda marknadsföringen och försäljningen av en handhållen, trådlös, engångsutrustning som med hjälp av en liten borr kan samla små vävnadsbitar av frisk hud som sedan kan transplanteras till ett sår där de kan tillväxa och påskynda sårläkningen. 

”Vi tror att Instagraft®-teknologin är en av våra potentiellt största IP-tillgångar och kommer innebära ett stort steg framåt mot att revolutionera behandlingsstrategin av kroniska sår. Vi är därför otroligt glada att patentet kommer att beviljas i Sydafrika och hoppas nu på många fler länder det kommande året.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/5 2019 kl. 15:10. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar