PRV kommer att bevilja patentansökan för Instagraft-teknologin

Sårläkningsföretaget S2Medical AB (publ) har tidigare meddelat att PRV avser att bevilja den svenska patentansökan (nr 1650080-3) för Instagraft-teknologin efter att smärre kompletteringar inkommer och accepteras av PRV. Bolaget har nu erhållit en underrättelse från PRV där de meddelar att kompletteringarna är accepterade och att de avser att bevilja ansökan efter inbetalning av meddelandeavgiften vilket skall ske innan den 28e februari. 

”Patentet är en av våra viktigaste immateriella tillgångar då den unika teknologin för minimalinvasiv hudtransplantation öppnar för enorma möjligheter globalt. ” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/2 2019 kl. 08:16. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar