S2Clinics första patient är läkt, vilket stoppar ett mer än två år långt lidande

Under december påbörjades behandlingen av de första patienterna vid S2Clinic, S2Medical avdelning för sårläkning. Behandlingen är ett koncept som består av olika delar omfattande bland annat rengöring, uppbyggnad av sårbädden samt den slutliga fasen där såret stängs och där Epiprotect® spelar en essentiell roll. 

Den första patienten som påbörjade en behandling hos S2Clinic led av ett kroniskt bensår som orsakat stora problem med bland annat stark smärta. Såret som har varit öppet i mer 2 år är nu helt läkt, vilket är ett resultat av S2Medicals systematiska och unika arbetssätt för sårläkning.

”Att vi på endast ett par veckor lyckats vända en mer än 2 år gammal negativ spiral är en enorm vinst för samhället, men en än större vinst för patienten. Att vi får förvalta förtroendet hos patienter som lider av kroniska sår är något vi tar på största ansvar vilket avspeglas i våra resultat. Potentialen i vårt klinikkoncept är enormt runt om i världen, lider man av ett kroniskt sår vill man inget hellre än att få såret läkt.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

I och med öppnandet av S2Clinic vill bolaget visa hur dess produkter skall användas och vad man kan åstadkomma om man följer bolagets arbetssätt. Det egenutvecklade förbandet Epiprotect spelar en central roll i denna strategi men även andra produkter som bolaget tillverkar samt återförsäljer används. Kliniken kommer även att användas som ett utbildningscenter för distributörer och kunder för att säkerställa att slutanvändaren och patienten får mesta möjliga nytta av bolagets produkter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/1 2019 kl. 18:07. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar