S2Medical AB (publ) erhåller ersättningsanspråk från tidigare distributör

S2Medical AB (publ) har erhållit en skrivelse från en tidigare distributör i Förenade Arabemiraten där de genom ett juridiskt ombud meddelar ett de kräver ersättning för ekonomisk skada som de lidit i samband med att distributionsavtalet sades upp. Anspråket uppgår till ca 3 miljoner SEK och distributören förbehåller sig rätten att kräva ytterligare kompensation. S2Medical motsätter sig kravet på ett flertal punkter och kommer därför omgående att anlita ett lokalt ombud som skall utreda kravet och undersöka hur anspråket skall bemötas. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/12 2019 kl. 19:15

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar