S2Medical AB (publ) erhåller fullt marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten

Report this content

S2Medical AB (publ) har idag erhållit fullt marknadsgodkännande för produkterna Epiprotect2117 samt EpiprotectUlcer i Förenade Arabemiraten. Godkännandet innebär bland annat att produkterna nu enklare kan importeras till landet samt ger även ökade möjligheter till försäljning av större volymer. Tidigare har mindre volymer av produkterna importerats med specialtillstånd från Ministry of Health and Prevention. Då beställningarna från kunder i landet ökat, har en fullständig registrering genomförts vilket kommer att underlätta framför allt den logistiska delen av distributionskedjan. 

”De som har följt bolaget har förmodligen sett att beställningarna från Förenade Arabemiraten har ökat markant den senaste tiden. Vår distributör har nu en stående beställning månadsvis vilket har gjort att vi har färdigställt ett fullt marknadsgodkännande. Vår förhoppning är att detta skall hjälpa oss att öka försäljningen ytterligare.” säger bolagets CEO Petter. 

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-07 10:56 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Prenumerera

Dokument & länkar