S2Medical AB (publ) erhåller lånefinansiering om totalt 10 miljoner kronor

Report this content

S2Medical AB (publ) (”S2Medical” eller ”Bolaget”) har tagit upp en lånefinansiering om totalt 10 miljoner kronor för att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov. Lånen tas upp från ett konsortium bestående av Råsunda Förvaltning Aktiebolag, Modelio Equity AB (publ) och Gerhard Dal och uppgår totalt till 10 miljoner kronor. Löptiden på lånen är till och med den 31 december 2022 och upptas med en uppläggningsavgift om 5,00 procent och en månatlig ränta om 1,00 procent (fram till och med utgången av mars 2022) och 1,50 procent (fram till och med utgången av december 2022). Bolaget har möjlighet att närsomhelst återbetala lånen utan ytterligare kostnader.

Vi uppfattar det som positivt att flertal investerare visat intresse att finansiera bolaget och vi tycker självklart att det är väldigt roligt att vissa av långivarna är befintliga ägare som fortsatt tror på S2Medical. Baserat på ett flertal faktorer, bland annat det nuvarande börsvärdet, så är styrelsen och ledningen av uppfattningen att denna typ av finansiering i nuläget utgör en optimal lösning” säger Bolagets VD Petter Sivlér.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 14:45 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Prenumerera

Dokument & länkar