S2Medical AB (publ) erhåller viktig order från referenssjukhus i Saudiarabien

Report this content

S2Medical AB (publ) erhåller order om ca 250 000 SEK från King Fahad General Hospital i Jeddah, Saudiarabien. Sjukhuset är ett av ca 70 sjukhus av motsvarande eller större storlek. Totalt beräknas det finnas drygt 400 sjukhus i Saudiarabien. 

King Fahad General Hospital i Jeddah tillhör hälsoministeriet i Saudiarabien och är även ett referenssjukhus för regionens största upphandling som spänner över samtliga Gulfländer. Denna order av EpiprotectUlcer innebär att det första steget mot att bli inkluderat i denna multinationella upphandling för Gulfländerna nu är avklarat. 

Bolaget meddelade i slutet av 2018 att distributören Saudi Mais Company for Medical Products lagt en beställning med ordervärde 300 000 SEK. Ordern från King Fahad General Hospital innebär att majoriteten av de levererade produkterna nu köpts av slutkund.

”Att ett enda sjukhus köper upp hela lagret av produkten visar på den potential Epiprotect har i Saudiarabien. Det är den första ordern från hälsoministeriet i Saudiarabien och nu ska vi göra allt för att fortsätta att supporta dem och alla andra potentiella kunder för att maximera nyttan med våra produkter. Jag kan således säga att ett ytterligare ett steg är taget för att läka världen sår för sår.” säger bolagets CEO Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-08-26 kl. 14:57. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar