• news.cision.com/
  • S2Medical AB/
  • S2Medical AB (publ) har erhållit den största beställningen av sårläkningsförbandet Epiprotect i Bolagets historia

S2Medical AB (publ) har erhållit den största beställningen av sårläkningsförbandet Epiprotect i Bolagets historia

Report this content

S2Medical AB (publ) har erhållit en stororder av Epiprotect från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten. Värdet på beställningen är drygt 700 000 SEK och är därmed den största enskilda beställningen någonsin av Bolagets sårläkningsförband Epiprotect. Beställningen kommer till följd av ökat inflöde av beställningar från flera olika sjukhus i landet. En stor del av förbanden kommer att levereras till sjukhus inom Ministry of Health and Prevention.

”Det är mycket glädjande att samarbetet mellan oss och vår distributör i Förenade Arabemiraten levererar enligt plan. Det faktum att flera olika sjukhus nu ökar sin användningstakt talar starkt för att vi kan förvänta oss fler beställningar på denna nivå.” säger bolagets VD Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-23 11:22 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Prenumerera

Dokument & länkar