• news.cision.com/
  • S2Medical AB/
  • S2Medical AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag Curenc AB genomfört en patentansökan på en ny grupp av peptider med potential att revolutionera behandlingen av multiresistenta bakterier

S2Medical AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag Curenc AB genomfört en patentansökan på en ny grupp av peptider med potential att revolutionera behandlingen av multiresistenta bakterier

Report this content

S2Medical AB (publ) (”S2Medical” eller ”Bolaget”) har under en lång tid utvecklat metoder och produkter för sårläkning. Ett av de svåraste problemen för dessa behandlingar är att kontrollera infektioner, något som traditionellt har gjorts med antibakteriella material och antibiotika. 

Forskargruppen som S2Medical har samarbetat med inom detta projekt har under våren 2021 gjort stora framsteg med tillgångarna som S2Medical förvärvade genom köpet av Curenc, vilket nu lett fram till att en helt ny grupp av peptider har upptäckts. Forskargruppens tester av denna peptid visar att den inte bara är flera gånger billigare utan även mer effektiv mot bakterier än sin föregångare. Peptidgruppen är baserad på mer än 15års forskning och är det största genombrotten för forskningsgruppen. 

Forskarsgruppens resultat har visat att peptiden har en stark effekt på bakterier utan att kombineras med andra preparat men har likt sin föregångare en mycket stark synergistisk effekt på antibiotika, viket möjliggör både användandet av en mångfaldigt lägre dos antibiotika med bibehållen effekt, men även för äldre generationer av antibiotika, som inte längre fungerar, att återigen kunna användas för att bekämpa infektioner. 

Teknologin innehåller flera olika unika delar, såsom att bakterier inte tycks kunna utveckla resistens mot peptiden, samtidigt som molekylen är stabil och inte bryts ner lika snabbt i kroppen och därför har en mer långvarig effekt. Detta möjliggör användandet av peptiden för att förebygga infektioner utan att någon känd risk för resistensutveckling föreligger.

Antibiotikaresistens anses av WHO vara ett av de största hoten mot människans överlevnad samt beräknas år 2050, om inga framsteg görs, att orsaka 10 miljoner dödsfall och kosta över 100 000 miljarder USD per år. Idag är tjugo procent av alla dödsfall i världen relaterade till bakteriella infektioner, när det gäller barn är siffran fyra gånger högre. 

Patentet är framtaget och inskickat genom patentbyrån Bergenstråle.

”Potentialen är enorm och sträcker sig långt utanför sårinfektioner. Sammantaget är vi övertygade om att ett läkemedel baserat på teknologin som vi har ansökt patent om kommer att revolutionera både den förebyggande och den akuta behandlingen av många infektioner. Genom att tillsätta vår peptid lokalt och sedan ge traditionell antibiotika centralt är förutsättningarna goda för att slå ut omfattande infektioner med multiresistenta bakterier. Nu skall vi i rask takt initiera arbetet mot en fas 1 studie på människa, vilket omfattar cirka 1 år av prekliniskt arbete.” säger Bolagets CEO, Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 16:39 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Prenumerera

Dokument & länkar