S2Medical AB (publ) har rekryterat en CFO

Report this content

S2Medical AB (publ) har sedan noteringen vid Nasdaq First North Growth Market lagt ner stora resurser på rekryteringar för att utveckla organisationen. Som ett led i detta arbete har en CFO rekryterats för att effektivisera det ekonomiska arbetet inom Bolaget. 

Erika Tapani kommer inom 6 månader att påbörja tjänsten som Chief Financial Officer. Senast kommer Erika från en tjänst som biträdande ekonomichef på Attendo Skandinavien. Erika kommer att överta ansvaret för bolagets ekonomiska frågeställningar som idag ligger under Mårten Skog. Rekryteringen kommer frigöra tid från Mårten som därmed ytterligare kan prioritera säljarbetet i Mellanöstern.   

”Erika kommer att ansvara för våra prioriteringar och att effektivisera vårt ekonomiska arbete, vilket är absolut avgörande för vår tillväxt.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/10 2019 kl. 14:25. 

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar