• news.cision.com/
  • S2Medical AB/
  • S2Medical AB (publ) med partners har beviljats ca 30 miljoner SEK i forskningsanslag för att utveckla en ny generation av sårläkningsmaterial

S2Medical AB (publ) med partners har beviljats ca 30 miljoner SEK i forskningsanslag för att utveckla en ny generation av sårläkningsmaterial

Report this content

Stiftelsen för Strategisk Forskning har meddelat att de beslutat att bevilja 30 miljoner SEK till utvecklingsprojektet HEALiX – Avancerade sårvårdsmaterial för svårläkta sår. Projektet som kommer pågå under 5 år involverar forskare från Linköping Universitet, Katastrofmedicinskt Centrum, Örebro Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Anslaget om 29 851 015 SEK kommer att delas mellan S2Medicals forskningspartners i syfte att utveckla och kommersialisera en ny generation sårläkningsmaterial. S2Medical som har de kommersiella rättigheterna kommer att vara drivande i vissa av projektets delar och även medfinansiera eventuella patent.

”S2Medical har sedan start upprätthållit ett starkt samarbete med akademin i syfte att ligga i framkant gällande nya material för sårläkning. Det är därför speciellt roligt att vi nu kan se att de fantastiska resultat med antimikrobiella peptider som vi tidigare rapporterat om kan fortsätta att förverkligas tillsammans med en vidare utveckling av Epiprotect. Vi är övertygade om att detta projekt är ett viktigt steg på S2Medicals väg att bli världsledande inom sårläkning. Slutligen är vi otroligt stolta att Stiftelsen för Strategisk Forskning har valt att ge oss och våra forskningspartners förtroendet att genomföra denna enorma satsning för att hjälpa människor som lider av svårläkta sår.” säger bolagets CEO Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/8 2019 kl. 21:35. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar