S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

S2Medicals årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets hemsida www.s2m.se/pressmeddelanden. Tryckta exemplar kommer att finnas tillgängliga i samband med årsstämman den 16e maj 2019. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa den per email till hello@s2m.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 15:55.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

S2Medical årsredovisning 2018

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar