S2Medical AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

S2Medical AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019 

S2Medicals delårsrapport för första kvartalet 2019 har idag publicerats på bolagets hemsida www.s2m.se/pressmeddelanden. Aktieägare och andra intressenter som önskar erhålla ett digitalt exemplar av delårsrapporten kan finna den genom länken i detta pressmeddelande, på bolagets hemsida samt beställa den per email till hello@s2m.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e maj 2019 kl 08:00. 

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

S2Medical AB (publ) delårsrapport Q1 2019 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar