S2Medical AB (publ) säkrar leverans av sjukvårdsmaterial för ca 600 000 SEK

Report this content

I enlighet med den nya informationspolicyn som Bolaget pressmeddelade om torsdag 14/5 2020 vill Bolaget nu meddela att leverans av medicinskt förbrukningsmaterial för bekämpande av COVID-19 till ett värde av ca 600 000 SEK nu är säkrad och kommer att levereras till slutkunder. Leveransen är en ny order som Bolaget mottagit efter sommaren från den skandinaviska delen av en stor europeisk distributör av förbrukningsmaterial.

”Vi har uppmärksammat ett uppsving i intresset för medicinskt förbrukningsmaterial efter sommaren. Sannolikt har oron för en andra våg av COVID-19 gjort att både sjukhus och företag vill förbereda sina lager. ” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/2020 kl. 15:20

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar