S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den Bahrainska marknaden

Report this content

S2Medical följer expansionsplanen i Mellanöstern och tecknar ett strategiskt viktigt distributionsavtal med det saudiska företaget Morecare för distribution av företagets produkter i Epiprotect-serien samt för InstaQrett på den Bahrainska marknaden. Avtalet innebär en förbindelse till beställningar till ett värde av minst 2,7 MSEK över de kommande 3 åren för att bibehålla distributionsavtalet.

Morecare är baserat i Saudiarabien som har en stark koppling till Bahrain som med sina ca 1,2 miljoner invånare är en av Asiens minsta länder. Liksom i grannländerna är fetma ett mycket stort hälsoproblem i Bahrain och ca 15 % av befolkningen tros lida av typ-2 diabetes.

”Bahrain är ett litet land men har en förhållandevis stor ekonomi och en stark koppling till Saudiarabien. De har dessutom fri sjukvård för sina invånare och är måna om att hålla en mycket hög kvalitet. Vi har haft kontakt med Morecare under en längre tid och är nu glada över att ha ett kontrakt på plats och komma igång med försäljningen även i Bahrain. ” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/4 2019 kl. 15:47. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar