S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den Omanska marknaden

Report this content

S2Medical har idag tecknat ett exklusivt distributionsavtal för den Omanska marknaden med företaget Ibn Sina Medical. Avtalet innehåller bland annat förbindelser till beställningar om ca 2,1 MSEK över de kommande 3 åren.

Ibn Sina har en lång historia av att förse Oman med medicintekniska produkter med fokus på innovation och högkvalitativa produkter och kommer därför att bli en mycket god partner för introduktion av S2Medicals produkter på den Omanska marknaden. 

”Vår position i mellanöstern har nu ytterligare stärkts genom att vi lyckats säkra vår tillgänglighet i Oman. Vi ser nu med spänning fram emot samarbetet med Ibn Sina Medical för att sprida vår sårläkningsrevolution vidare i mellanöstern.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7/5 2019 kl. 14:32. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar