S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal för den saudiarabiska marknaden

Report this content

S2Medical AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för den saudiarabiska marknaden med Arabian Trade House (ATH). Avtalet omfattar bolagets produkter i Epiprotect-serien samt ivaQ och innebär initiala beställningar om totalt ca 250 000 SEK samt förpliktelser till ytterligare beställningar om minst 14 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att upprätthålla kontraktets giltighet. ATH har funnits i över 40 år, har mer än 500 anställda samt representerar flera stora varumärken inom medicinteknik såsom Pall, Abbott, BD och Boston Scientific vilket anses harmonisera väl med försäljningen av S2Medicals produkter. 

Det nya avtalet tecknas efter att tidigare distributionsavtal med Saudi Mais Company for Medical Products löpt ut.  

”Saudiarabien utgör en av de absolut viktigaste länderna i Mellanöstern för försäljning av våra sårläkningsprodukter. Vi är mycket glada över att ha nått detta avtal med en erkänd distributör i landet och ser fram emot ett mycket nära samarbete med dem. Samarbetet kommer bland annat att innebära att vi stationerar egen personal i Saudiarabien vilka kommer att arbeta sida vid sida med distributörens säljare i syfte att säkerställa en kraftfull insats för att maximera försäljningen över de kommande åren. Kunderna har signalerat ett stort behov av våra produkter och med detta sammarbete har vi bästa förutsättningar för att äntligen kunna växla upp försäljningen i Saudiarabien.” säger bolagets COO Mårten Skog som ansvarar för Bolagets verksamhet i Mellanöstern. 

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-05 11:38 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Prenumerera

Dokument & länkar