S2Medical AB (publ) tidigarelägger publiceringen av årsredovisningen

Report this content

Styrelsen för S2Medical AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 25 april 2019. Tidigare datum för publicering av årsredovisningen var den 29 april. Bolaget tidigarelägger årsredovisningen för att denna skall finnas tillgänglig tre veckor innan årsstämman som äger rum den 16 maj 2019.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/4 2019 kl. 22:30. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar