S2Medical erhåller order från distributör i Saudiarabien

2018-12-19

S2Medical erhåller order från distributör i Saudiarabien

S2Medical har erhållit en initial order från den Saudiska distributören Saudi Mais Company for Medical Products. Ordern avser 500 förband i Epiprotect-serien till ett värde av ca 300 000 SEK. Produkterna kommer att levereras under Q1 2019. Beställningen är den första sedan produkterna registrerades i landet och kommer att användas både i marknadsföringssyfte samt för att leverera de första beställningarna till slutkunder i landet.

”Saudiarabien är med sina 32 miljoner invånare ett av de viktigaste länderna i regionen. Vi har förberett vår marknadsintroduktion tillsammans med vår distributör under en längre tid och därför är det här ordern extra viktig för oss. Med denna order kommer vi att jobba aktivt med marknadsföringen av Epiprotect i Saudiarabien vilket jag tycker är en milstolpe för bolaget.” //Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/12 2018 kl. 16:51. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se 

Om S2Medical 

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar