S2Medical tecknar viktigt distributionsavtal för den franska marknaden

2019-02-19

S2Medical tecknar viktigt distributionsavtal för den franska marknaden

S2Medical följer expansionsplanen och tecknar ett strategiskt mycket viktigt distributionsavtal med det franska företaget INRESA för distribution av företagets produkter i Epiprotect-serien på den franska marknaden. Avtalet innebär en initial order värd ca 0,3 MSEK. INRESA har även förbundit sig till beställningar om ca 6 MSEK över de kommande 3 åren för att bibehålla distributionsavtalet.

INRESA är en av Frankrikes främsta distributörer inom sårläkning med stor erfarenhet av att introducera nya produkter på den franska marknaden. 

”Frankrike är en av Europas viktigaste marknader och därför är vi idag extra glada över att ha träffat ett avtal med en så stark distributör som INRESA” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/2 2019 kl. 17:47. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar