Stort framsteg för Epiprotect i Förenade Arabemiraten

S2Medical AB (publ) har gjort ett stort framsteg för försäljningen av förbandet Epiprotect. Förbandet som används vid läkning av brännskador och svårläkta sår har erhållit en oracle-kod i Förenade Arabemiraten. Att få en medicinteknisk produkt kodad inom Abu Dhabi Health Services (SEHA) är en tidskrävande process och tar i normalfallet ca 1,5-2 år. S2Medical AB (publ) har på ca 8 månader genomgått processen vilket är snabbare än beräknat och indikerar att sjukhusen är angelägna om att kunna börja använda Epiprotect. Oracle-koden möjliggör för sjukhus inom Abu Dhabi Health Services att beställa produkten inom ramen för ordinarie verksamhet. De sjukhus som omfattas av koden är lokaliserade till flera olika emirat inom Förenade Arabemiraten. 

Sjukhus inom Abu Dhabi Health Services använder sig av beställningssystemet Oracle. För att varor skall vara beställningsbara i systemet krävs att produkterna tilldelas en beställningskod. Tilldelningen av en kod sker efter en initial beställning från ett av sjukhusen som ingår i SEHA och kan sedan användas för beställningar från samtliga sjukhus.

Sjukvårdssektorn i Förenade Arabemiraten är till stor del privatiserad och finansieras genom en blandning av försäkringsbolag, privat kapital samt den emiratiska staten. Registrering och beställning av produkter sker i olika system och är föremål för separata registreringsprocesser som administreras av flera olika myndigheter såsom Dubai Health Authority samt Abu Dhabi Health Services vilka båda lyder under Ministry of Health.

”Att på så här kort tid ha fått Epiprotect kodad inom SEHA är en bedrift av hela teamet och är ett resultat av flera månaders systematiskt arbete. Med hjälp av koden kan vi nu bearbeta de olika sjukhus som omfattas av systemet vilket gör att vi kan börja förvänta oss återkommande beställningar från landet.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-07-02 kl. 13:47. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar