Förändrad organisation och koncernledning för ökad tillväxt

Report this content

Saab anpassar organisationen för att styrning och ledning bättre ska stötta företagets tillväxtambitioner. En tydligare koppling skapas mellan affärsområde, kärnområden och tjänster. Kundinteraktion förenklas, interna gränssnitt tas bort och fokus på operationell effektivitet ökar.

- Saab har en stark position på marknaden och erbjuder högteknologiska lösningar i industrins framkant. Utifrån denna position anpassas nu organisationen för att kunna ta nästa steg i företagets tillväxtresa och internationalisering samt för att ha fortsatt kraft att investera i morgondagens teknologier och tjänster, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

Förändringarna kommer att bidra till att Saab når sina långsiktiga mål. Synergier kommer löpande identifieras och implementeras. Samtliga förändringar gäller från 1 juli 2021.

En ny struktur skapas med fyra affärsområden som alla får en tydlig koppling till de definierade kärnområdena. De fyra affärsområdena blir: Aeronautics (kärnområde flyg), Dynamics (kärnområde avancerade vapensystem), Kockums (kärnområde undervatten) och Surveillance (kärnområdena sensorer och ledningssystem).

Affärsområdena Industrial Products & Services (IPS) samt Support & Services (S&S) integreras därmed med de fyra ovanstående affärsområdena. Ellen Molin, affärsområdeschef S&S, har utsetts till biträdande chef för Aeronautics. Jessica Öberg, affärsområdeschef för IPS, har utsetts till VD för Combitech. Ellen Molin och Jessica Öberg kommer därmed att lämna koncernledningen från den 1 juli 2021.

Vice VD Anders Carp som tillika är affärsområdeschef för Surveillance, blir vice VD på heltid och lämnar sin roll som affärsområdeschef. Anders Carp kommer att fortsätta arbeta med kundrelationer och koncernövergripande projekt, framförallt Saabs internationalisering. Rekrytering av chef för affärsområde Surveillance har inletts.

En ny central funktion med ansvar för Operational Excellence skapas och dess chef kommer att ingå i koncernledningen. Funktionen får ansvar att utveckla och stödja organisationen i alla avseenden vad gäller operationell effektivitet. Rekrytering av chef pågår.

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag men har hittills varit en del av Saabs affärsområde IPS. I den nya organisationen ökar Combitechs oberoende ytterligare och kommer inte ingå i affärsområdesstrukturen. Syftet med ett ökat oberoende är att bättre stödja Combitechs tillväxtresa utanför Saab, inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar. Combitechs VD kommer från den 1 juli 2021 att rapportera till Saabs VD och koncernchef i en fristående roll.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.