Nytt CBRN-detekteringskoncept från Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab introducerar ett nytt koncept inom varnings- och detekteringssystem för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN). Konceptet är utformat för att kunna användas av icke-specialister i fält.

Saabs AWR (Automatic Warning and Reporting System) är en flexibel, modulär och framtidssäkrad lösning. Den kan bäras, monteras på fordon och användas i fasta installationer. AWR består av både maskin- och programvara och är utformad för att ge tidig förvarning åt enheter och personal på stridsfältet. Systemet hjälper användaren att fatta snabba och korrekta beslut, vilket är en viktig faktor när det gäller att begränsa CBRN-hot.

AWR passar även för att skydda civil personal som arbetar i farliga och giftiga miljöer, till exempel inom olje-, gas- och kemisektorn och kärnkraftsindustrin.

– AWR ger användaren kapacitet att på ett flexibelt sätt skydda styrkor över ett stort område och kan följa fordon och soldater var de än sätts in. Tack vare lösningens flexibilitet kan du välja olika sensorer, byta instrument enligt olika hotbilder eller ersätta instrument med nyare versioner vid behov, säger Nils-Erik Lindblom, Director of Marketing and Sales för CBRN vid Saabs affärsområde Support and Services.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.

Taggar:

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar