Saab AB lånar MSEK 1 250 på obligationsmarknaden

Saab (SAAB AB) har idag den 21 mars 2018 emitterat fasta och rörliga obligationer om totalt MSEK 1 250 under befintligt Medium Term Note program (MTN).

Dessa gavs ut via tre trancher enligt följande:

Förfall Belopp Obligationstyp
2 år                 250 MSEK                   FRN
2 år 600 MSEK                   FIX
5 år 400 MSEK                   FRN

Saab befinner sig i en tillväxtfas. Syftet med transaktionen är att öka företagets finansiella flexibilitet och diversifiering av skuldprofilen under denna fas.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Danske Bank och SEB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Taggar:

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar