Saab Bofors Underwater Systems blir Saab Underwater Systems

Saabs dotterbolag Saab Bofors Underwater Systems AB byter nu namn till det korta och slagkraftiga Saab Underwater Systems AB.

Saab Underwater Systems är ett av de ledande företagen i världen inom området undervattenssystem med speciell inriktning på grunda och svåra undervattensmiljöer. Företaget är verksamt inom områdena sensorsystem, insatssystem samt fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Grodzinsky, VD Saab Underwater Systems AB Tel nr 0141-224 510, Mobil nr 0734-460 510 www.saab.se

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar