Saab får beställning på Carl-Gustaf från den amerikanska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med den amerikanska armén för företagets bärbara vapensystem Carl-Gustaf. Det är första gången som armén köper det svenska granatgevärssystemet. Den amerikanska armén och US Special Operations Command har lagt en gemensam beställning för sammanlagt 209 MSEK.

– Detta är mycket positivt och utgör ännu ett bevis på kapaciteten hos Carl-Gustaf-systemet. Det visar även vilket stort förtroende våra kunder har för systemet, säger Tomas Samuelsson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

– Saab är mycket glada över att den amerikanska armén nu går samman med vår befintliga kund US Special Operations Command och börjar använda Carl-Gustaf-systemet, säger Dan-Åke Enstedt, chef för Saab North America.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia och har efter hand moderniserats och anpassats till nya krav. Det mångsidiga, bärbara, vapensystemet används i fler än 40 länder världen över.

Ordern berör främst Saabs anläggningar i Karlskoga.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, 46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar