• news.cision.com/
  • Saab/
  • Saab får två kontrakt för nästa generations korvetter för svenska marinen

Saab får två kontrakt för nästa generations korvetter för svenska marinen

Report this content

Saab och Försvarets materielverk (FMV) har tecknat två avtal rörande nästa generations ytfartyg och korvetter: en produktdefinitionsfas för halvtidsmodifiering av fem befintliga Visby-klasskorvetter, samt en produktdefinitionsfas för nästa generations korvett. Det samlade kontraktsvärdet är 190 MSEK.

Kontrakten omfattar kravanalyser och framtagande av underlag, och är starten på  modifieringsarbetet av de fem korvetterna och anskaffandet av Visby Generation 2.

- Kontraktet är ett stort kliv framåt för marinen genom vidareutvecklingen av den svenska ytstridsförmågan med såväl nuvarande som nya fartyg. Visbykorvetterna har under 20 år varit banbrytande internationellt, de kommer efter halvtidsmodifiering vara väl rustade för framtidens uppdrag. De erfarenheter och kunskaper som Visby-klassen har samlat under åren kommer väl till pass för utvecklingen av Visby Generation 2, säger Lars Tossman, chef för affärsområde Kockums.

Visby Generation 2 är en utveckling av Visby-klass version 5 och kommer bl.a. att bestyckas med modernt sjömålsrobotsystem, torpedsystem och luftvärnsrobotsystem.

Den första Visby-klass korvetten sjösattes 8 juni 2000 och idag är fem korvetter i operativ tjänst. Produktdefinitionsfasen avseende halvtidsmodifiering som beräknas pågå ett antal år syftar till att göra de fem fartygen i klassen operativt relevanta bortom 2040. Förutom modifiering av fartygens befintliga system ska luftvärnsrobot tillföras (ny förmåga) och sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet till Saabs nya lätta torped (SLWT).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.