Saab publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Report this content

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida www.saabgroup.com/investor-relations.  

Saab publicerar för 2019 en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Läs rapporten för att få en utökad bild av Saabs strategiska prioriteringar, mål och utförande för att skapa ökat värde. Den visar också Saabs hållbarhetsåtagande som är en integrerad del i företagets strategi och som lägger grunden för Saabs långsiktiga utveckling och tillväxt.

En tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via www.saabgroup.com/investor-relations. 

Saabs årsstämma äger rum den 1 april 2020 i Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2020
kl. 11.30.