Saab utökar sin verksamhet i Finland

Report this content

Saab fortsätter att utöka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet i Finland till teknikområdena datalänkkommunikation och VR/XR (Virtual Reality och Extended Reality). Detta innebär att 30-50 nya arbetstillfällen kommer att skapas hos Saab i Tammerfors och Helsingfors inom den närmaste tiden. 

Saabs tillväxt i Finland tog fart under 2017 när utvecklingscentret Saab Technology Centre etablerades i Tammerfors. Sedan dess har verksamheten utökats avsevärt och sysselsätter idag runt 60 högkvalificerade ingenjörer. Fokusområdena har varit utveckling och underhåll av telekrigsystem och marina ledningssystem. Saab stödjer också finska försvarsmakten inom vissa kärnområden genom dotterbolaget Combitech Oy.

Saab i Finland fortsätter att växa inom de befintliga teknikområdena men nu även inom de nya områdena datalänkkommunikation och VR/XR. Flera tjänster är lediga och rekryteringen pågår för de nya områdena. 

Inom datalänkkommunikation kommer Saabs finska verksamhet att fokusera på system och lösningar som möjliggör robust kommunikation mellan exempelvis stridsflygplan, spaningsflygplan och obemannade farkoster. Forskningen och utvecklingen kommer bland annat att omfatta högfrekventa antennsystem, signalbehandling och mjukvarudefinierade vågformer.

Inom området VR/XR finns spännande möjligheter att förstärka realismen och effektiviteten för såväl befintliga som framtida produkter. Saab växer inom området och kommer att dra nytta av kompetensen som finns i Finland både internt och genom partnerskap med andra finska företag och forskningsinstitut. Exempelvis har Saab och det finska företaget Varjo utvecklat lösningar baserade på mixed reality-teknik till simulatorerna för Gripen E/F. 

- Vår framgångsrika tillväxtresa i Finland fortsätter. Här finns personer med hög kompetens som kan bidra både till vår långsiktiga forskning och till vårt fortlöpande utvecklingsarbete. Den geografiska och kulturella närheten och andra likheter mellan våra två högteknologiska nordiska länder gör det enkelt för oss att växa här. Under de kommande åren kommer personalstyrkan att växa till långt över 300 personer, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

I Finland utvecklar, producerar och underhåller Saab avancerade system och den lokala verksamheten är en del av Saabs globala utvecklingsverksamhet och bidrar till att förse marknaden med lösningar för luft-, land- och markdomänerna. Saab stödjer också den finska försvarsmakten genom att säkra Finlands försörjningstrygghet inom nyckelområden och för finska system som är i drift. 

- Jag är stolt över våra högkompetenta medarbetare som utvecklar, producerar och underhåller avancerade system. Försvar och säkerhet är oerhört viktiga områden för Finland och en stark försvarsindustri är nödvändig för att säkerställa och underhålla en pålitlig och robust operativ förmåga. Saab utgör en del av den viktiga försvarsindustrin i Finland, säger Anders Gardberg, landschef och VD för Saab Finland Oy.

Saab investerar också stort i forskningsaktiviteter i Finland och är en av Aalto-universitetets fyra strategiska partner. Partnerskapet omfattar idag mer än 30 professorer, forskare och doktorander som arbetar i tio forskningsprojekt inom artificiell intelligens, sensorteknologi, hydroakustik och autonoma system. Saabs totala investering i samarbetet med Aalto-universitetet är för närvarande 23 miljoner euro för perioden 2017-2026. Sedan 2019 är Saab också partner till forskningsinstitutet VTT. Under 2021 gick Saab in med en ytterligare investering på en miljon euro för att ytterligare utöka samarbetet med VTT till nya forskningsområden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @SAAB 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Media

Media