Valberedning inför Saabs årsstämma 2022

Report this content

Valberedningen för Saab AB inför årsstämman 2022 har nu utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2021.

Ledamöter i Saabs valberedning är: 

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB 

Petra Hedengran, Investor AB 

Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden

Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden. 

Valberedningen representerar cirka 51 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2021. 

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 6 april 2022 i Linköping.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 7808, 103 96 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Media

Media