​ Sb-Hem: Bostadsmarknaden äntligen på väg upp

Bostadshandeln har i början av året överskridit prognoserna i hela landet. Sb-Hem gjorde i januari över 20 % flera affärer än året innan. Också i februari och mars har handeln gått klart bättre än de senaste åren. Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen tror att bostadsmarknaden sakta men säkert svänger uppåt efter de svåra åren. Enligt honom finns det flera tecken som tyder på en positiv ökningstakt.

– Vi har redan länge väntat på goda nyheter från bostadsmarknaden. I början av året har handeln varit livligare än väntat och nu verkar det som att hela året blir bättre än de senaste åren. Konsumenternas förtroendebarometer är en viktig faktor när det gäller att få fart på bostadshandeln och också den har stigit klart sedan i höstas, konstaterar Antti Toivanen.

Förutom att konsumenternas förtroende har förbättras är också byggnadsindustrins konjunkturprognoser uppmuntrande. För första gången på tre år minskar inte produktionen av nya bostäder i år jämfört med året innan, utan volymen kommer att förbli på 2014 års nivå. Också detta visar att bottnen nu är nådd på bostadsmarknaden och att kurvan nu visar uppåt.

– Den goda utvecklingen på bostadsmarknaden stöds också av ägarboendets exceptionellt stora popularitet och betydelse för finländarna. Enligt Hypoteksföreningens undersökning Asuminen 2014 bor 70 % av finländarna i bostäder de äger och så många som 90 % skulle vilja bo. Hyresnivåns kraftiga stigning och den exceptionellt låga räntenivån som enligt prognoserna fortsätter de följande fem åren lockar folk att förverkliga sin dröm om ett eget hem, tror Toivanen

– Nu om någonsin lönar det sig att uppmuntra människor att ta bolån och amortera, säger Toivanen.

Majoritetens drömmar om ett eget hem ska respekteras, inte skrotas

– När stödsystemen för boende förnyas och utvecklas får man inte försvåra orimligt för de 900 000 som nu har bolån och å andra sidan under inga omständigheter glömma att en majoritet av finländarna vill bo i en ägarbostad. Också ungas möjlighet att skaffa en första bostad borde stödas och uppmuntras på all tillgängliga sätt och man får absolut inte göra det svårare än nu, konstaterar Toivanen med eftertryck.

– Vi behöver en öppen och bred diskussion samt nya skapande och modiga förslag som stöder både finländarnas vilja att bo i en ägarbostad och vår samhällsekonomi. Nooa Sparbanks verkställande direktör Tommi Rytkönens förslag att ersätta ränteavdraget på bolån med ränteskydd är ett exempel på en modig diskussionsöppnare. Vi borde också på allvar kunna diskutera överlåtelseskattens öde med beaktande av alla de verkliga följdverkningar den har.

– Vi lever i utmanande och osäkra tider. Jag tror ändå på de positiva signalerna från bostadsmarknaden och på en långsam ökning i år. Också Sb-Hem mår bra. I det svåra marknadsläget har vi lyckats växa och stärka vår ställning. Våra moderna service- och verksamhetsmodeller har klart svarat på konsumenternas behov och önskemål, konstaterar Antti Toivanen nöjd.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Antti Toivanen, Sb-Hem

GSM 050 3175 777 eller e-post antti.toivanen@spkoti.fi

Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen och den har på fyra år vuxit kraftigt. Bolaget som verkar enligt franchising-modellen betjänar kunder på över 55 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Kedjan sysselsätter nu över 150 personer. www.spkoti.fi


Prenumerera